Seminars

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

De LAP stelt zich ten doel om ten behoeve van kennisbevordering en -overdracht met enige regelmaat een seminar te organiseren over de LFPZ praktijk.

Verslag seminar Longstay: advisering en vervolg

Op 9 december 2016 organiseerde de LAP in de Zilveren Vosch te Utrecht een seminar over de advisering en besluitvorming in de LFPZ in de afgelopen 5,5 jaar en de mogelijke knelpunten die zich hierbij voordoen.

Via de bijgevoegde link kunt u een verslag van het seminar lezen.

Verslag seminar: 'Waar is hier de nooduitgang?'

Op 13 november 2014 organiseerde de LAP in het Muntgebouw te Utrecht een seminar over uitstroom uit de longstay en de knelpunten die zich hierbij voordoen. Via bovenstaande link kunt u een verslag van het seminar lezen.

Verslag seminar 'Longstay: voor altijd?'

Ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan organiseerde de LAP op 14 september 2012 een seminar over de ontwikkelingen binnen de longstay. Een aantal gerenommeerde sprekers heeft tijdens het seminar de diverse aspecten van de longstay en de advisering door de LAP belicht.