Jaarverslagen

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Jaarverslagen

Hieronder vindt u een overzicht van de jaarverslagen die de LAP tot op heden heeft uitgebracht

Jaarverslag 2019

Bij schrijven van 19 februari 2020 heeft de LAP het jaarverslag 2019 aan de minister van Rechtsbescherming aangeboden. In het bijgevoegde jaarverslag is informatie opgenomen over de aantallen en soorten adviezen die de LAP heeft uitgebracht, waaronder een beknopte samenvatting van de belangrijkste overwegingen die aan deze adviezen ten grondslag hebben gelegen. Tevens worden de overige activiteiten van de LAP kort toegelicht.

Jaarverslag 2018

Bij schrijven van 14 februari 2019 heeft de LAP het jaarverslag 2018 aan de minister van Justitie en Veiligheid aangeboden. In het bijgevoegde jaarverslag is informatie opgenomen over de aantallen en soorten adviezen die de LAP heeft uitgebracht, waaronder een beknopte samenvatting van de belangrijkste overwegingen die aan deze adviezen ten grondslag hebben gelegen. Tevens worden de overige activiteiten van de LAP kort toegelicht.

Ten aanzien van de slotopmerkingen op pagina 13 wordt opgemerkt dat inmiddels duidelijk is geworden dat het nieuwe beleidskader Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg in werking is getreden.

Jaarverslag 2017

Bij schrijven van 14 februari 2018 heeft de LAP het jaarverslag 2017 aan de minister van Justitie en Veiligheid aangeboden. In het bijgevoegde jaarverslag is informatie opgenomen over de aantallen en soorten adviezen die de LAP heeft uitgebracht, waaronder een beknopte samenvatting van de belangrijkste overwegingen die aan deze adviezen ten grondslag hebben gelegen. Tevens worden de overige activiteiten van de LAP kort toegelicht.

Jaarverslag 2016

Bij schrijven van 11 januari 2017 heeft de LAP het jaarverslag 2016 aan de minister van Veiligheid en Justitie aangeboden. In het bijgevoegde jaarverslag is informatie opgenomen over de aantallen en soorten adviezen die de LAP heeft uitgebracht, waaronder een beknopte samenvatting van de belangrijkste overwegingen die aan deze adviezen ten grondslag hebben gelegen. Tevens worden de overige activiteiten van de LAP kort toegelicht.

Jaarverslag 2015

Bij schrijven van 26 februari 2016 heeft de LAP het jaarverslag 2015 aan de minister van Veiligheid en Justitie aangeboden. In het bijgevoegde jaarverslag is informatie opgenomen over de aantallen en soorten adviezen die de LAP heeft uitgebracht, waaronder een beknopte samenvatting van de belangrijkste overwegingen die aan deze adviezen ten grondslag hebben gelegen. Tevens worden de overige activiteiten van de LAP kort toegelicht.

Jaarverslag 2014

Bij schrijven van 27 februari 2015 heeft de LAP het jaarverslag 2014 aan de minister van Veiligheid en Justitie aangeboden. In het bijgevoegde jaarverslag is informatie opgenomen over de aantallen en soorten adviezen die de LAP heeft uitgebracht, waaronder een beknopte samenvatting van de belangrijkste overwegingen die aan deze adviezen ten grondslag hebben gelegen. Tevens worden de overige activiteiten van de LAP kort toegelicht.

Jaarverslag 2013

Bij schrijven van 4 februari 2014 heeft de LAP het jaarverslag 2013 aan de minister van Veiligheid en Justitie aangeboden. In het bijgevoegde jaarverslag is informatie opgenomen over de aantallen en soorten adviezen die de LAP heeft uitgebracht, waaronder een beknopte samenvatting van de belangrijkste overwegingen die aan deze adviezen ten grondslag hebben gelegen. Tevens worden de overige activiteiten van de LAP kort toegelicht.